021 - 91300385 پشتیبانی آنلاین

هاست دانلود

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6
فضا 10GB 25GB 50GB 100GB 250GB 500GB
ترافیک ماهانه 700GB 1.2TB 1.5TB 3TB 5TB 8TB
دامین اصلی ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعرفه ماهانه 14,000 تومان 29,000 تومان 48,000 تومان 85,000 تومان 130,000 تومان 196,000 تومان
تعرفه شش ماهه 59,000 تومان 148,000 تومان 245,000 تومان 452,000تومان 680,000 تومان 990,000 تومان
تعرفه سالانه 104,000 تومان 261,000 تومان 457,000 تومان 850,000 تومان 1,308,000 تومان 1,962,000 تومان
خرید هاست دانلود سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش