هاستینگ آذر وب

سرور مجازی لینوکس آلمان

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6
مقدار رم 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB
مقدار هارد 30 گیگابایت 60 گیگابایت 100 گیگابایت 150 گیگابایت 200 گیگابایت 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه 50GB 100GB 300GB 300GB 500GB 700GB
پردازنده 1Core E5-2670 1Core E5-2670 2Core E5-2670 2Core E5-2670 3Core E5-2670 4Core E5-2670
نصب سیستم عامل رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
سیستم عامل دلخواه Centos, Ubunto Centos, Ubunto Centos, Ubunto Centos, Ubunto Centos, Ubunto Centos, Ubunto
تعرفه ماهانه 70,000 تومان 90,000 تومان 120,000 تومان 150,000 تومان 200,000 تومان 250,000 تومان
تعرفه شش ماهه 350,000 تومان 450,000 تومان 600,000 تومان 750,000 تومان 1،000,000 تومان 1,250,000 تومان
تعرفه سالانه 700,000 تومان 900,000 تومان 1,200,000 تومان 1,500,000 تومان 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان
خرید سرور سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

سرور مجازی ویندوز آلمان

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6
مقدار رم 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB
مقدار هارد 30 گیگابایت 60 گیگابایت 100 گیگابایت 150 گیگابایت 200 گیگابایت 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه 50GB 100GB 300GB 300GB 500GB 700GB
پردازنده 1Core E5-2670 1Core E5-2670 2Core E5-2670 2Core E5-2670 3Core E5-2670 4Core E5-2670
نصب سیستم عامل رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
سیستم عامل دلخواه ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹ ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹ ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹ ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹ ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹ ویندوز سرور ۲۰۰۸ , ۲۰۱۲ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۹
تعرفه ماهانه 70,000 تومان 90,000 تومان 120,000 تومان 150,000 تومان 200,000 تومان 250,000 تومان
تعرفه شش ماهه 350,000 تومان 450,000 تومان 600,000 تومان 750,000 تومان 1،000,000 تومان 1,250,000 تومان
تعرفه سالانه 700,000 تومان 900,000 تومان 1,200,000 تومان 1,500,000 تومان 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان
خرید سرور سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش